Zasłużeni dla kultury w Poroninie

Oprócz Jana Kasprowicza do pocztu zasłużonych dla Poronina należy zaliczyć wiele innych wybitnych postaci. Bez wątpienia należy do nich niezwykły baca Stanisławie Budz-Lepsiok, noszący przydomek Mróz. Oprócz wypasu owiec na tutejszej Małej Łące zajmował się grą na dudach. Osiągnął w tej sztuce kunszt mistrzowski, budząc podziw słuchaczy nie tylko w rodzimej wsi, ale nawet podczas wyjazdów zagranicznych, między innymi w Niemczech, Francji i na Ukrainie. Zyskał uznanie Karola Szymanowskiego, na którego pogrzebie zagrał później baca. Jana Kasprowicza zainspirował on do stworzenia wiersza poświęconego wybitnemu góralowi. Mróz zmarł w 1943 roku.

Kolejną zasłużoną dla miejscowości osobą jest Tadeusz Szostak-Berda, laureat Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. To zaszczytne wyróżnienie stało się efektem licznych inicjatyw, których był autorem. Zapisał się w pamięci rodaków jako człowiek wszechstronny: głowa dziecięcego zespołu góralskiego oraz zespołu złożonego z dorosłych członków w Białym Dunajcu. Ponadto dzielił się swoją wiedzą w zakresie muzyki, udzielając lekcji gry na skrzypcach i basach. Posiadał kapelę „Kośne Hamry”, wraz z którą koncertował na okolicznych festiwalach kultury ludowej. Należał do Związku Podhalan, gdzie działał na rzecz rozwoju regionu i kultywacji tradycji i folkloru góralskiego. Oprócz Nagrody im. Kolberga został w dowodzie uznania odznaczony wieloma innymi tytułami.

Nie sposób nie wspomnieć o dokonaniach Jana Jędrola. Prowadził on zespół tańca „Harnasie”, był jednak związany również z grupą „Regle” i „Małe Harnasie”. Był popularnym gawędziarzem i aktorem inscenizacji posługujących się gwarą. Do jego największych zasług należy zorganizowanie Poroniańskiego Lata – wydarzenia, które stało się częścią tradycji wsi. Jana Jędrola również uhonorowano medalem im. Oskara Kolberga.

Dzięki staraniom wybitnych mieszkańców Poronin jest obecnie dobrze rozwiniętą miejscowością turystyczną z rozbudowaną bazą kwater (Meteor – spis noclegów). Skorzystanie z jej oferty gwarantuje satysfakcję i przyczyni się do chęci powtórnego odwiedzenia Tatr. Jednak do grona zasłużonych dla Poronina należy także wiele kobiet. Wystarczy przywołać postać Anieli Gut-Stapińskiej, docenionej przed wszystkim za stworzenie bogatego zbioru gawęd i zaangażowanie w działalność teatru regionalnego. Formą upamiętnienia poetki jest konkurs recytatorski jej imienia. Ze względu na góralską atmosferę wsi warto choć raz odwiedzić to piękne miejsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *